“PRP” nedir?

PRP, “Platelet Rich Plasma” kelimelerinin baş harflerinin kısaltması olup “trombositten zengin plazma” anlamına gelmektedir. Trombosit hücreleri kanın pıhtılaşmasında önemli hücreler olup IGF, TGF-B, VEGF gibi birçok önemli büyüme faktörü salgılar. PRP uygulamasında da bu büyüme faktörlerinin elde edilmesi ve hedef bölgede kullanılması amaçlanır.

Mezoterapi Nedir?

Mezoterapi kelimesi, “mezo” ve “terapi” kelimelerinin birleşiminden meydana gelmektedir. Hedef bölgedeki derinin orta katmanına (“mezo”derm) küçük iğneler yardımıyla hyaluronik asit, aminoasit, koenzim/kofaktörler ve vitaminlerin enjeksiyonu anlamına gelmektedir. 

PRP ve mezoterapinin kullanım alanları nelerdir?

PRP ve mezoterapi; saçların güçlendirilmesi ve saç dökülmesinin engellenmesinde, cilt gençleştirmede (cilt rejuvenasyonunda), cilt lekelerinin tedavisinde, cildin canlılığının ve parlaklığının arttırılmasında, göz altı morluklarının tedavisinde ve çatlaklarda kullanılır.

PRP ve mezoterapi ajanları nasıl etki eder?

Hedef bölgeye enjekte edildiğinde PRP içeriği büyüme faktörleri, mezoterapi ajanları ise hyaluronik asit, vitamin, mineral, koenzim, kofaktör ve aminoasit desteği sağlar. Bu ajanlar hücre onarımını, hücre çoğalmasını, kollajen yapımını, yeni kan damarı yapımını (anjiyogenez) ve dermal kalınlaşmayı arttırır, yaşlanmayı geciktirir.

Saç dökülmesi sebepleri nelerdir?

Saç dökülmesi; genetik/yapısal sebeplere, metabolik/hormonal bozukluklara, strese, kullanılan ilaçlara, beslenme bozukluklarına ve sistemik rahatsızlıklara bağlı olabilir.

Saç dökülmesi tedavisinde kullanılan mezoterapi ürünleri nelerdir, bu amaçla kullanılan PRP ve mezoterapi kombinasyonu nasıl etki eder?

Saç dökülmesinin tedavisinde kullanılan mezoterapi ajanları farklı miktarlarda hyaluronik asitleri, vitaminleri (B5, B6, B7(Biotin), Niasin, B12…) ve aminoasitleri (arjinin, sistein, glutamin…) içerir. Bu ajanlar saç dökülmesini azaltır, mevcut saçların kalınlığını ve parlaklığını arttırır, saç köklerini güçlendirir, zarar görmüş saçları onarır, damar dolaşımını yani saçın beslenmesini arttırır.

PRP ve mezoterapi nasıl uygulanır?

Bu işlem için ameliyathane şartlarına gerek yoktur. Sterilite prensiplerinin dikkat edildiği ofis/muayenehane şartlarında kolaylıkla yapılabilen güvenli uygulamalardandır. Öncelikle PRP hazırlanır. Özel bir yöntemle hastanın bir miktar kanı özel tüplere alınır. Bu işlemi tahlil için basit bir kan verme işlemi gibi düşünebilirsiniz. Daha sonra özel tüplere alınan kan santrifüj işlemine tabi tutulur. Bu işlemde özel bir cihaza yerleştirilen kanınızı taşıyan tüp hızlı devirlerde çevrilir ve kan farklı segmentlere ayrışır. Büyüme faktörlerinden zengin olan kısım alınır ve enjeksiyona hazır hale getirilir. Daha sonra elde edilen PRP ihtiyaç duyulan mezoterapi ajanlarıyla karıştırılır. Bu karışım ince uçlu iğnelerle saçlardaki hedef bölgelerdeki hedef katmana enjekte edilir. PRP’nin hazırlanması yaklaşık 15 dakika, PRP ve mezoterapinin enjeksiyonu da yaklaşık 10 dakika sürer.

PRP ve mezoterapi tedavileri kök hücre tedavileri midir?

Bu durum halk arasında yanlış bilinir. Cevap hayır.  PRP’de büyüme faktörleri, mezoterapi ajanlarında ise hyaluronik asit, vitaminler ve aminoasitler gibi ajanlar var. Bunlar kök hücreler değil. “Kök hücre” kendisini yenileme gücüne sahip olması dolayısıyla doku rejenerasyonunda kullanılan, onarım hücreleri gibi birçok hücreye dönüşme potansiyeline sahip hücrelere denir. Kök hücreler plasenta, göbek kordonu kanı, kemik iliği ve yağ dokusunda bulunuyor. Elde edilme kolaylığı ve bolluğu sebebiyle kök hücre kaynağı olarak yağ dokusunu tercih ediyoruz. Yağ dokusundan elde edilen kök hücreler; kollajen/elastin gibi önemli proteinleri üretip, mevcut bölgeye olan kan akımını ve o bölgenin beslenmesini arttırdığı için, dermisi kalınlaştırdığı ve melanojenik aktiviteyi azalttığı için cilt gençleştirmede (cilt rejuvenasyonunda), saç dökülmesinde, göz altı morluklarında, kötü yara iyileşmesinde, kötü izlerde ve sivilce izlerinde, hiperpigmentasyon tedavisinde kullanılıyor (Bakınız Kök Hücre (SVF) Tedavisi Bölümü).

PRP/ mezoterapi tedavisi mi daha iyi yoksa kök hücre tedavisi mi, bu tedaviler kombine edilebilir mi?

Bu çalışmalara yıllarını vermiş ve benim de yanında çalışma fırsatı bulduğum Jeroen Stevens, M.D., Ph.D. bu konuyu şu şekilde anlatıyor. Yara iyileşmesinin fizyolojisini ve vücudumuzdaki yaraları onaran sistemi incelediğimizde 2 elementin oldukça önemli olduğunu görüyoruz. Bunlardan birincisi, onarım hücrelerine talimat verecek sinyal yolakları ve büyüme faktörleri. Diğeri ise asıl işi yapan “onarım hücreleri’”. Biz 1.elementi yani büyüme faktörlerini PRP’den 2.elementi yani onarım hücrelerini ise SVF’den yani kendi yağ dokunuzdan elde ediyoruz. Bunların tek başına ya da ayrı ayrı uygulanması yerine karıştırılarak uygun miktarda mezoterapi ajanlarıyla kombinasyonuyla beraber hedef bölgeye uygulanmasının çok daha etkili olduğunu düşünüyorum (Bakınız Kök Hücre (SVF) Tedavisi Bölümü).

Saçlara PRP ve mezoterapi uygulaması ağrılı mıdır?

Kullanılan enjeksiyon iğneleri oldukça küçük boyutlarda olduğu için ağrı minimaldir. Enjeksiyon yapılacak kısım genişse bir miktar ağrı olabilir.  Topikal (sürülen) kremlerle işlem öncesi yüzeyel anestezi sağlanmaya çalışılır. Gerekli görüldüğü durumlarda lokal anestezik madde enjeksiyonuyla sinir blokajları yapılabilir ve ağrı azaltılır. İşlem sonrası enjeksiyon bölgelerindeki ağrı ve uyuşukluk hissi de kısa bir süre içerisinde geçecektir.

PRP ve mezoterapi uygulaması sonrası dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

İşlem ofis/muayenehane şartlarında yapıldığı için uygulama sonrası sosyal hayata dönülebilir. Enjeksiyonlara bağlı yanma hissi, topikal/lokal anesteziye bağlı uyuşukluk hissi geçicidir. İşlemin yapıldığı gün saçların yıkanması önerilmez. İşlemin ertesi günü duş alınabilir, günlük rutin aktivitelere ve rutin saç bakımına dönülebilir.

PRP ve mezoterapi uygulamaları sonrası ciddi yan etki beklenir mi?

PRP kendi kanınızdan elde edilir, kullanılan mezoterapi ajanları da vücutta bulunan yara iyileşmesinde tanımlanmış etkileri olan maddelerdir. Dolayısıyla alerjik bir reaksiyon ya da ciddi bir yan etki beklenmez.

Saç dökülmesinin tedavisi için yapılan PRP ve mezoterapi uygulamaları ne zaman etkisini göstermeye başlar, hangi aralıklarla kaç seans yapılmalıdır?

Saç hücrelerinin yaşam döngüsü düşünüldüğünde uygulama sonrası etki yaklaşık 1 ay içinde görülmeye başlanır. Ancak etkinin arttırılması ve kalıcı etki için 2 hafta aralıklarla yapılan 4-6 seans önerilmektedir. Tedavi sonrasında 3-6 ayda bir yapılan tek seans uygulamanın da etki gücünü arttırdığı düşünülür. 

PRP ve mezoterapi uygulamalarının sonuçlarını etkileyen faktörler nelerdir?

Uygulamaların etkisi ve kalıcılık süresi kullanılan ajanlara, kombinasyonlara, saçlarda ve saç köklerindeki hasarın miktarına ve kişiye bağlı faktörlere göre değişmektedir. Yaş, metabolik/hormonal bozukluklar, sigara kullanımı, sistemik rahatsızlıklar, genetik/ yapısal sebepler, beslenme bu değişken faktörlerden bazılarıdır. Dolayısıyla bu uygulamayı başka uygulamalarla, kendinizi ise başka kişilerle karşılaştırmamanız önerilir. 

Özet

PRP ve mezoterapi kombinasyonları saç dökülmesinin tedavisinde oldukça sık kullanılan, sterilite prensiplerinin dikkat edildiği ofis/muayenehane şartlarında kolaylıkla yapılabilen, ağrısı tolere edilebilen güvenli uygulamalardandır. Yara iyileşmesinin fizyolojisini ve vücudumuzdaki yaraları onaran sistemi incelediğimizde, kök hücre tedavisiyle kombine edilmiş PRP ve mezoterapi uygulamasının saç dökülmesinin tedavisinde çok daha başarılı olduğunu düşünüyorum (Bakınız Kök Hücre (SVF) Tedavisi Bölümü). Ancak ameliyathane şartları istemeyen, ofis şartlarında çözüm arayan, seans aralıklarına ve sayılarına uyan hastalar için de kök hücre tedavisi olmadan yapılan PRP/mezoterapi uygulamaları saç dökülmesinin tedavisinde oldukça etkilidir. Saygılarımla.

[/vc_row]

Kaynaklar