Annelik estetiği (“Mommy Makeover”) nedir ve annelik estetiğine ne için ihtiyaç duyulur?

Hamilelik, doğum ve emzirme süreçleri annenin vücudunda bazı estetik deformitelere yol açar. Memede hacim kaybı ve sarkma, karın derisinde gevşeklik ve sarkma, çatlaklar, vücutta yağlanma artışı, genital estetik anatominin bozulması bu deformitelere örnek olarak verilebilir. Bu estetik deformiteler ideal kiloya ulaşılmasına ve düzenli egzersize/ diyete rağmen tam olarak düzelmeyebilir. Annelik estetiğinde bu deformitelerin düzeltilmesi amaçlanır. 

 

Annelik estetiğinde uygulanan işlemler nelerdir?

Annelik estetiği birtakım cerrahi işlemlerin kombinasyonudur. Annelik estetiğinde; meme estetiği, karın estetiği, liposakşın ve genital estetik uygulamaları bulunur. Bütün işlemlerin hepsinin birden yapılması zorunlu değildir. Kişinin ihtiyacına ve tercihine göre, yani kişiye özel olarak değerlendirilir. 

Örneğin memede sarkma olmadan hacim kaybı varsa meme büyütme (Bakınız Meme Büyütme Bölümü), memede sarkma varsa meme dikleştirme (Bakınız Meme Dikleştirme Bölümü), meme olması gerekenden büyükse meme küçültme (Bakınız Meme Küçültme Bölümü), her iki meme arasında belirgin bir fark varsa meme asimetrisi düzeltilmesi (Bakınız Meme Asimetrisi Düzeltilmesi Bölümü) yapılabilir. 

Doğum sonrası karında meydana gelen deformitelere deride sarkma, çatlaklar, yağlanma artışı, karın duvarında zayıflama ve karın kaslarında gevşeme örnek olarak verilebilir. Bu durumda karın germe ameliyatı önerilir (Bakınız Karın Estetiği (Abdominoplasti) Bölümü). Üst karında, belde, pubis bölgesinde ve basenlerde yağlanma artışı mevcutsa liposakşın da kombine edilebilir (Bakınız Liposakşın (Yağ Alma) Bölümü).

Hamilelik ve doğum sonrası deformasyonların olduğu yerlerden biri de genital bölgedir.  “Labium minus” olarak adlandırılan genital iç dudaklarda dışarı doğru sarkma, fazlalık veya her iki dudak arasında asimetri meydana gelmişse “labioplasti”, vajinada gevşeme ve genişleme meydana gelmişse “vajinoplasti” yapılabilir (Bakınız Genital Estetik Bölümü).

Annelik estetiği ne zaman yapılabilir?

Doğumdan sonraki dönemde vücudun iyileşmesine zaman tanımak gerekir. Bu dönemde düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme mevcut deformiteleri bir miktar düzeltecektir. Ancak deformiteler düzelmediyse, doğumdan 1 yıl sonra annelik estetiği yapılabilir. Eğer emzirme devam ediyorsa, meme estetiği işlemlerinin emzirme dönemi bittikten en az 6 ay sonra yapılması uygundur. 

Annelik estetiği ameliyatları sonrası dönem nasıldır?

Annelik estetiği kombinasyon cerrahilerini içerdiği için, iyileşme sonrası dönem yapılan estetik müdahalelere göre değişecektir. Standart bir annelik estetiğinde (meme estetiği + karın germe + liposakşın + genital estetik) 1 ya da 2 gün hastanede kalmanız önerilir. Ameliyat bitiminde ödemleri &ağrıyı azaltmak, meme ve karın bölgesinin istenilen şekli almasına yardımcı olmak ve destek amacıyla özel medikal korseler giydirilir. Bu korseleri ameliyat sonrası 4-6 hafta arasında kullanmanız şiddetle tavsiye edilir. Eğer dren kullanıldıysa drenler ameliyat sonrası 1. ya da 2. günde çıkartılır. 

Ameliyat sonrası ağrı karşılaşılan bir durumdur. Ameliyat sonrası dikleştirilmiş / hacim eklenmiş meme bölgesinin, gerilmiş olan karın bölgesinin hareketle beraber ağrıması normal bir durumdur. Ancak bu ağrının ameliyat sonrasından itibaren giderek azalacağı ve genel ağrı kesicilere cevap verdiği unutulmamalıdır. Ameliyat sonrasında mümkünse ameliyat gecesi, eğer mümkün değilse ertesi gün hasta yürümeye teşvik edilir. Ancak karın duvarındaki gerginliği arttırmamak ve karın duvarı beslenmesine zarar vermemek adına dümdüz yerine eğik bir şekilde yürümeniz gerektiği anlatılacaktır. Taburculuk sonrası dönemde de ilk 2 hafta eğik şekilde yürümeye özen gösterilmelidir. Labioplasti ve vajinoplasti sonrası genital hijyen oldukça önemlidir. Size reçete edilecek antibiyotiklerin ve kremlerin kullanılması önerilir. Bu ameliyatlar sonrasında lekelenme tarzında minimal kanamalar oluşabilir, iyileşmeyle beraber geçeceklerdir. Hijyen problemi yaratmamak ve yaraların iyileşmesini sağlamak amacıyla 6 hafta cinsel ilişki perhizi önerilir.

Ameliyattan 3 gün sonra duş alabilirsiniz. Ameliyattan 1 hafta sonra kısa mesafeli yürüyüşlere, 2 hafta sonra sizi yormayacak ve opere edilen bölgelerdeki gerginliği arttırmayacak günlük işlerinize başlayabilirsiniz. Ancak sosyal hayata tam olarak dönüşün ve ağrının neredeyse tamamen kaybolmasının 6 haftayı bulacağı unutulmamalıdır. Ameliyat sonrası başlayacak, 3.gün maksimum olacak olan şişlik de 6.haftanın sonunda çok büyük oranda azalacaktır.  Annelik estetiği işlemlerinin tümünde eriyen dikişler kullanıldığı için, bu dikişlerin alınması gerekmemektedir.

Annelik estetiği olarak tanımlanan bütün işlemlerin hepsinin birden yapılması zorunlu değildir. Kişinin ihtiyacına ve tercihine göre yani kişiye özel olarak değerlendirilir. Dolayısıyla ameliyat sonrası dönem farklılıklar gösterebilir. Daha ayrıntılı bilgi için ilgili bölümleri inceleyebilirsiniz. (Bakınız Meme Büyütme Bölümü, Bakınız Meme Dikleştirme Bölümü, Bakınız Meme Küçültme Bölümü, Bakınız Meme Asimetrisi Düzeltilmesi Bölümü, Bakınız Karın Estetiği (Abdominoplasti) Bölümü, Bakınız Liposakşın (Yağ Alma) Bölümü, Bakınız Genital Estetik Bölümü).

Annelik estetiği sonrası tekrar hamile kalınabilir mi?

Annelik estetiğinden 1 sene sonra tekrar hamile kalınabilir. Ancak unutulmamalıdır ki hamile kalınırsa doğum sonrasında benzer deformitelerin oluşma ihtimali artacaktır. Dolayısıyla kişisel yaklaşım olarak, sonucun mümkün olan en güzel şekilde ve kalıcı olması açısından, annelik estetiği uygulamalarını gelecekte hamilelik planı yapmayan kadınlara önermekteyim.

Annelik estetiğinde işlemlerin kombine olarak yapılmasının avantajları ve dezavantajları nelerdir? 

Ameliyatların farklı zamanlarda yapılmasının genel iyileşme süresini uzattığı düşünüldüğünde, kombine estetik işlemlerde ilk dönem bir miktar daha zor geçmesine rağmen genel iyileşme süresi kısalır. Tek seferde anestezi alınması ve toplama bakıldığında nispeten düşük maliyet yine kombine estetik işlemlerin avantajları arasındadır. Dezavantajlarına bakacak olursak, kombine estetik cerrahi işlemler ameliyat süresini ve ameliyata bağlı komplikasyon riskini arttırmaktadır. Dolayısıyla operasyon öncesi ayrıntılı değerlendirme, fizik muayene, kan tahlilleri, hastanın genel sağlık durumu, ek hastalıkları, sigara içip içmemesi, kişiye özel faktörler, hastanın ve doktorun tercihi kombinasyonlara karar vermede son derece önemlidir.

Annelik estetiği öncesi dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Yapılacak uygulamalar; kişinin ihtiyacına, tercihine, hikayesine, yapılan fizik muayeneye ve genel sağlık durumuna göre yani kişiye özel olarak değerlendirilir.

Kombine estetik ameliyatlarda DVT denilen “derin ven trombozu” ihtimalinin diğer estetik cerrahi ameliyatlarına göre nispeten yüksek olması sebebiyle tromboza (pıhtı atmasına) olan yatkınlığınız da sorgulanacak ve ihtiyaç duyulduğunda gerekli önlemler de alınacaktır.  

Obezite, diğer ameliyatlarda olduğu gibi yara iyileşmesinde büyük bir problemdir. Dolayısıyla ideal kilonuza ne kadar yakınsanız sonuçların o kadar iyi, komplikasyon risklerinin o kadar düşük olacağı unutulmamalıdır. 

Bahsedilmesi gereken en önemli noktalardan biri de sigara kullanımıdır. Aktif sigara kullanımı meme ve karın beslenmesini ciddi anlamda bozar, ameliyat sonrası komplikasyon oranını ciddi şekilde arttırır. Kişisel yaklaşım olarak en az 4 hafta önceden sigara içmeyi bırakmamış (elektronik sigara dahil) aktif sigara içicilerine kombine estetik cerrahi ameliyatları yapmıyorum.  

Annelik estetiği sonrası dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Elde edilen sonucun korunması açısından hayat tarzı değişikliği son derece önemlidir. Uygun görülen sürelerden sonra düzenli egzersiz ve sağlıklı yaşam alışkanlığı, yapılan estetik müdahalelerin sonucu koruyacak, vücudun daha fazla deformasyona uğramasına müsaade etmeyecektir.

Özet

Annelik estetiği (“Mommy Makeover”), hamilelik/doğum ve emzirme süreçleri sonunda meydana gelen deformitelerin düzeltilmesi için oldukça etkili bir cerrahi kombinasyondur. Yapılacak ya da yapılmayacak uygulamalar (meme estetiği-karın estetiği-liposakşın-genital estetik); kişinin ihtiyacına, tercihine, hikayesine, yapılan muayeneye ve genel sağlık durumuna göre yani kişiye özel olarak değerlendirilir. Sonucun mümkün olan en güzel şekilde ve kalıcı olması açısından, annelik estetiği uygulamalarını gelecekte hamilelik planı olmayan kadınlara önerdiğimi hatırlatmak isterim. Referanslar bölümünden konuyla ilgili olan makalelere göz atabilirsiniz. Saygılarımla.

[/vc_row]

Kaynaklar