Kepçe kulak nedir?

Genetik ya da yapısal olarak; kulağın kafayla yaptığı açı artmış, kulak kıvrımları yeteri kadar gelişmemiş, “konka” denilen kulak çukuru olması gerekenden daha fazla gelişmiş, “lobül” denilen kulak memesi olması gerekenden daha büyük, şekilsiz ya da çıkık olabilir. Bu deformitelerin bazılarının ya da hepsinin varlığı kepçe kulak görünümünü ortaya çıkarır. Genellikle her iki kulakta görülmekle beraber bazı durumlarda tek taraflı da görülebilmektedir.

 

Kepçe kulak düzeltilmesindeki amaç nedir?

Belirgin kulaklı çocuklar, arkadaşları tarafından alay konusu olabilirler. Sosyal hayatta da belirgin kulaklar her zaman gizlenmeye çalışılır. Erkekler, saçlarını uzatarak kulaklarını gizlemek isterlerken kadınlar ise kulaklarını açığa çıkaracak saç kesimlerinden ve saç toplama şekillerinden kaçınırlar. Dolayısıyla kepçe kulağın düzeltilmesindeki asıl amaç; bireydeki psikolojik stresi azaltmak, bireyin özgüvenli bir şekilde sosyal hayatına devam edebilmesine yardımcı olmak ve bireyin estetik görünümlü kulaklara kavuşmasını sağlayarak onu mutlu etmektir.

Kepçe kulak ameliyatı ne zaman yapılabilir?

Ameliyat zamanına karar vermek için bireyin kulak kıkırdağının gelişimi ve okula başlama yaşı değerlendirilir. Kulağın yeteri kadar büyümesine izin verilmeli ancak bireyin sosyal hayatta alay konusu olmasının da önüne geçilmelidir. Dolayısıyla 5-6 yaşlarından itibaren bu ameliyat yapılabilir. Bu ameliyatın erişkin yaşta yapılmasında da bir sakınca bulunmamaktadır.

Kepçe kulak ameliyatı öncesi fizik muayenede dikkat edilen faktörler nelerdir?

Muayenede kulak kıvrımının yapısı, kulak çukurunun derinliği, kulak memesinin şekli, kulağın kafayla ve kendi içinde yaptığı açı, kulak kıkırdağının kalitesi, kulaktaki estetik ölçüler ve deformiteler diğer kulakla karşılaştırılarak değerlendirilir.

Kepçe kulak ameliyatı nasıl yapılır?

Kepçe kulak düzeltilmesi operasyonu “Otoplasti” olarak adlandırılır. Ortalama 1,5 saat süren bir ameliyattır. Çocuklarda uyumun zor olması nedeniyle genel anesteziyi tercih etmekteyim. Erişkin yaş grubunda ise hastanın ve doktorun tercihine bağlı olarak lokal anesteziyle, sedasyonla ya da genel anesteziyle yapılabilir.

Kepçe kulak düzeltilmesinde birçok yöntem tarif edilmiştir. Kendi pratiğimde en sık kullandığım yöntemde, kulak arkası kıvrımına gizlenecek şekilde tasarlanan bir kesiyle kulak kıkırdaklarına ulaşılır. Kepçe kulağa sebebiyet veren deformitelerin düzeltilmesini sağlayacak şekilde kalıcı dikişler atılarak kulağa istenilen şekil verilir, kulak kıvrımı oluşturulur ve kulak ile kafa arasındaki açı daraltılır. Gerektiğinde bir miktar kıkırdak parçası da çıkarılabilir ve kesi kapatılır.

Kepçe kulak düzeltilmesi ameliyatı sonrası dönem nasıldır?

Ameliyattan çıkarken, kulağa verilen yeni şekli korumak ve ödemi azaltmak amacıyla hastaya özel bir pansuman yapılır. Hasta ameliyat günü ya da ertesi gün evine gidebilir. Ameliyattan bir gün sonra ameliyatta yapılan pansuman çıkartılır ve hastaya tenisçilerin taktığı kafa bandına benzeyen bir bant takılır. Ağrı, operasyon sonrası ilk 1-2 günde beklenen bir durumdur ancak bu ağrı ilaçlara cevap verir ve zamanla hızla azalır. Bunun yanında işleme bağlı olarak kulak ödemli ve kızarık olacaktır. Bu durum 3.günde maksimumdur. Kulaklardaki şişlik ve kızarıklığın çok büyük bir kısmı 3.haftanın sonunda azalacaktır. Bu döneme kadar kafa bandı kullanılmalıdır. İşlemden 2 gün sonra duş alınabilir. Cilt kesisinde kullanılan dikişler kendi eriyecek dikişler olup bu dikişlerin alınması gerekmez. 

Kepçe kulak ameliyatı kalıcı bir ameliyat mıdır? Tekrarlanması gerekir mi? 

Bu ameliyatta kulak kıkırdaklarına ulaşılarak kıkırdaklara kalıcı dikişlerle kalıcı bir şekil verilir ve bu şeklin korunması beklenir. Dolayısıyla bu ameliyatın sonucu kalıcıdır. Ancak nadir de olsa atılan dikişin açılmasına, dikiş reaksiyonlarına ya da travmaya bağlı olarak açılar tekrar genişleyebilir. Bu gibi durumlarda küçük müdahaleleri içeren bir operasyon daha gerekebilir.

Her iki kulak %100 simetrik olur mu? 

Kulaklar ameliyat öncesinde %100 simetrik olamayacağı gibi, ameliyat sonrası dönemde de her iki kulak arasında bir miktar fark olabilir. Ancak doğru teknik ve titiz bir ameliyatla bu farkın mümkün olan en aza indirilmesi amaçlanır.

Bu ameliyatta görünür bir iz kalır mı?

Bu ameliyatta mutlaka bir iz olacaktır. Ancak kulak arkası kıvrımında gizleneceği için bu izin dışarıdan farkedilmesi neredeyse imkansızdır. Doğal katlantıya gizlenmiş bu iz zamanla belli belirsiz bir hal alır.

Kepçe kulak ameliyatı sonrası görülen komplikasyonlar nelerdir?

Bu ameliyat sonrası görülen komplikasyon oranları oldukça düşüktür. En sık görülen komplikasyon, deformitenin tekrarlaması yani açıların tekrar artmasıdır. Ancak doğru teknikle bu oran oldukça azdır. Bunun yanında hematom denilen kulak içine kan birikmesi ve enfeksiyon çok çok nadir olmakla birlikte görüldüğü durumlarda hızlıca tedavi edilmelidir.

Özet 

Lokal anesteziyle, sedasyonla ya da genel anesteziyle yapılabilen bu ameliyatın iyileşme süresi kısa, komplikasyon oranları düşük ve sonuçları kalıcıdır. Ancak nüks gibi durumların varlığı ve %100 simetrinin genellikle mümkün olmayacağı akılda tutulmalıdır. Doğru bir fizik muayene ve titizlikle yapılmış bir cerrahiyle memnuniyet oranları oldukça yüksek olan bu ameliyat hastanın özgüvenini arttırır ve hastayı daha estetik görünen kulaklara kavuşturur. Saygılarımla.

Kaynaklar