Üst Blefaroplasti, Alt Blefaroplasti, 4 Kapak Blefaroplasti ve Diğer İşlemler

 

 

Göz kapakları ve göz çevresi estetiğine neden ihtiyaç duyulur?

Göz çevresi, estetik açıdan oldukça önemlidir. Yaş almanın devam etmesi ve yer çekimiyle birlikte yüzdeki yaşlanma belirtilerini ilk gösteren bölge, ince yapısı nedeniyle göz kapaklarını da içeren göz çevresidir. Bu bölgedeki cilt zamanla incelir, gözlerin lateral yani dış kısmında kaz ayakları diye tabir edilen dinamik kırışıklıklar ortaya çıkmaya başlar. Sonrasında üst göz kapağının gevşekliği artar ve sarkmalar başlar. Bu sarkmalar ileri derecede olursa kişinin görüş alanı da daralır. Alt göz kapağında ise orbital septum denen destek yapısının gevşemeye başlamasıyla beraber torbalar oluşmaya başlar, kırışıklıklar artar. Alt ve üst kapaklarda yağ dağılımları değişir ve yağ fıtıklaşmaları oluşur. Göz altı oluğunun derinliği artar.

Göz çevresinde meydana gelen bu değişim, kişiyi olduğundan daha yaşlı ve yorgun göstermektedir. Yüzün gençleştirilmesine oldukça olumlu yönde etki eden göz çevresi estetiği uygulamaları; kişiyi daha genç, sağlıklı ve estetik bir görünüme kavuşturur.

Göz çevresi estetiği öncesi muayenede değerlendirilen durumlar nelerdir?

Alınacak olan hikayede önceki göz cerrahileri, kuru göz semptomları ve ek hastalıklar sorgulanır. Sonrasında yapılacak olan fizik muayenede ise göz çevresinin estetik ölçüleri, cilt fazlalıkları, sarkmalar, yağ fazlalıkları ya da eksiklikleri, torbalanmalar, çöküklükler ve morluklar değerlendirilir. Göz çevresi bir bütün olarak ele alınmalı ve çevre dokular ile beraber değerlendirilmelidir.

Üst göz kapağı estetiği nedir?

Üst göz kapağının estetik ameliyatı yani üst göz kapağı “blefaroplasti” operasyonu; üst göz kapağında sarkmaya neden olan, görüş alanını daraltan, makyaj yapmaya engel olan, yorgun-yaşlı bir görünüme sebep olan fazla cildin ve gerekli görüldüğü durumlarda fıtıklaşan fazla yağ dokusunun çıkartılması işlemidir.

Üst göz kapağı estetiği nasıl yapılır?

Ameliyat öncesinde, üst göz kapağında yer alan kıvrım (supratarsal çizgi), çıkarılacak ve korunacak olan doku miktarı belirlenerek plana uygun çizimler yapılır. Çizgiler içerisinde kalan cilt dokusu çıkartılır. İhtiyaç duyulursa fıtıklaşan yağ yastıkçıkları da çıkartılır. Sonrasında kesi uygun dikişle onarılır. Bu işlem yaklaşık 30-45 dakika arası sürmekte ve lokal anestezi altında yapılabilmektedir. Ancak lokal anestezi istemeyen hastalarda, alt göz kapağı estetiği gibi kombine edilecek cerrahi işlemlerin olduğu durumlarda sedasyon ya da genel anestezi tercih edilebilir.

Alt göz kapağı estetiği nasıl yapılır?

Alt göz kapağı estetiğinde farklı yaklaşımlar mevcuttur ve uygulanacak yöntemin belirlenmesinde fizik muayene oldukça önemlidir. Eğer karşılaşılan durum cilt fazlalığı olmadan yağ fıtıklaşmasının sebep olduğu torbalanma görünümü ise bu ameliyat alt göz kapağının iç yüzünden (transkonjunktival kesi ile) yapılır. Göz kapağının arka yüzünden girilir ve fıtıklaşan yağ dokuları çıkartılır. Eğer cilt fazlalığı da eşlik ediyorsa alt kirpik hizasının hemen altından yapılan bir kesiyle (subsilier kesi) alt göz kapağındaki fazla cilt dokusu çıkartılır. Göz altı oluğunun durumu da mutlaka değerlendirilmelidir. Göz altı oluğunda çöküklük ve morluk mevcutsa, buraya yapılacak olan yağ enjeksiyonu bu deformitelerin düzeltilmesine katkı sağlayacaktır (Bakınız Yağ Enjeksiyonu (Yağ Dolgusu) Uygulamaları Bölümü). Alt göz kapağı estetiği yaklaşık 1 saat sürmekle beraber bu süre kombine edilen işlemlere göre farklılık gösterir. Alt göz kapağı estetiği üst kapak estetiğine göre biraz daha kompleks bir işlemdir ve bu işlemin sedasyonla ya da genel anesteziyle yapılması önerilir.

Göz kapakları ameliyatı sonrası dönem nasıldır?

Göz kapağı ameliyatından çıkarken göz çevresine özel bantlar yerleştirilir ve ihtiyaç halinde 1-2 saat gözler kapalı tutulabilir.  Daha sonra hastanın gözleri açılır, damla ve krem tedavisine başlanır. Hastanın gözü açıldıktan sonra ve anestezi almışsa yemek yemeğe başladıktan sonra hasta tekrar değerlendirilir. Bu ameliyatlardan sonra genellikle hastanede yatmaya gerek kalmaz, hasta kendini iyi hissediyorsa evine gidebilir. Göz kapaklarındaki ince cilt yapısı sebebiyle şişlik ve morluk, görülebilen bir durumdur. Sigara içmeyen ve erken dönemde buz uygulayan hastalarda bu durum oldukça azdır. Ödem ve morluk 3.günde maksimum olacak sonrasında hızla azalmaya başlayacaktır. Hastalar genellikle 1.haftanın sonunda sosyal hayatlarına dönebilmektedirler. Bu ameliyatta gözün kendisine herhangi bir müdahalede bulunulmaz dolayısıyla görme ile ilgili herhangi bir bozulma beklenmez. Ameliyattan hemen sonra başlayan yanma ve batma hissi, damla ve krem kullanımıyla en kısa sürede geçecektir. 3.günden itibaren duş alınmasında bir sakınca yoktur. Ameliyattan 1 hafta sonra hasta tekrar değerlendirilir ve bu kontrolde bantlar çıkartılır, dikişler alınır. Renk değişiklikleri 2.haftanın, ödem ise 1.ayın sonunda çok büyük oranda azalacaktır. Ancak tam olarak iyileşme için en az 3 ay beklenmelidir.

Göz kapağı estetiği sonrası görünür iz kalır mı?

Üst göz kapağı blefaroplasti işleminde kesi, üst göz kapağı katlantısı içinde gizlenecektir. Alt göz kapağı estetiğinde ise yaklaşıma göre izin durumu değişiklik gösterir. Alt göz kapağının iç kısmından girilerek yapılan (transkonjunkival) keside dışarıdan hiçbir iz görünmez. Alt kirpiklerin hemen altından yapılan keside ise kirpik dibinde gizlenmiş bir iz olur. İzlerin yerleşim yeri ve iyileşme doğası gereği 3-6 ay içerisinde bu izler oldukça belirsiz olacaktır.

Göz çevresinde kombine edilen estetik işlemler nelerdir?

Göz çevresi yaşlanma belirtilerini birlikte gösterir ve genellikle deformiteler beraber görülmektedir. Üst göz kapağı estetiği, ihtiyaç halinde alt göz kapağı estetiğiyle, göz altına ya da yüze yağ enjeksiyonu uygulamalarıyla (Bakınız Yağ Enjeksiyonu (Yağ Dolgusu) Uygulamaları Bölümü), kaş kaldırma estetiğiyle ve badem göz uygulamalarıyla kombine edilebilir.

Göz kapağı estetiğinde karşılaşılabilen komplikasyonlar nelerdir?

Göz çevresi estetiği sonrası genellikle en sık karşılaşılan durum 3.günde maksimum olan ve giderek azalan şişlik ve morluklardır. Bunun yanında üzerine değinilmesi gereken diğer bir durum “ektropion”dur. Ektropion, cerrahi tekniğe ve hastaya ait faktörlere bağlı ortaya çıkabilen alt göz kapağının aşağı doğru yer değiştirmesi durumudur. Nadir olsa da görülebilen bu durum düzelebilir ya da düzeltme cerrahisi gerektirebilir. 

Kaş kaldırma estetiği nedir ve nasıl yapılır?

Kaş kaldırma estetiği; cerrahi olarak (kaş kaldırma ameliyatı, ters kaş kaldırma ameliyatı), özel tasarlanmış ipler yardımıyla ya da invaziv olmayan yöntemlerle (Botoks enjeksiyonu) yapılabilir. Bu bölümde cerrahi yöntemlerden bahsedilecektir. Saç içinden ya da üst göz kapağından yapılacak kesilerle kaşların pozisyonu değiştirilebilir. Yapılacak muayenede kaşların mevcut pozisyonu değerlendirilir, kaşların olması gereken ve olması istenen yerleri karşılıklı olarak belirlenir.

Kaş kaldırma ameliyatında (“temporal brow lift”) saç içinden kesi yapılır. Bu kesilerden, kaş kaldırma amacıyla özel üretilmiş, askı fonksiyonu olan dikiş ipleri ilerletilir ve kaşlar istenilen pozisyona asılarak sabitlenir. Ters kaş kaldırma ameliyatı (“reverse brow lift”, “transpalpebral internal browpexy”) genellikle üst göz kapağı estetiği de yapılacaksa tercih edilir. Bu yöntemde üst kapağı estetiği için kullanılacak olan kesisinin haricinde ekstra bir kesi olmadan aynı operasyonda kaşlara da ulaşılır ve kaşlar daha yukarı bir pozisyona dikilerek sabitlenir.

Bu işlemler lokal anesteziyle, sedasyonla ya da genel anestezi altında yapılabilmekte olup işlem süreleri yaklaşık 30 dakikadır. İşlem sonrası kaş bölgesinde ve alın bölgesinde bantlar olacaktır. Bu bantlar kaşların yeni pozisyonuna sabitlenmesinde, ödemin ve ağrının azaltılmasında önemlidir. İşlem sonrası özel pansumana ya da korseye ihtiyaç duyulmaz. İşlemden 2 gün sonra duş alınmasında bir sakınca bulunmamaktadır. Ağrı, ödem ve morluk minimaldir. 1.hafta kontrolünde bantlarınız alınacak ve kaşların yeni pozisyonu değerlendirilecektir. İyileşme süresi oldukça kısa, his kaybı gibi önemli komplikasyon oranları oldukça düşüktür. Saçların içindeki ve göz kapağı kıvrımındaki izlerin görünürlüğü zamanla azalacak ve bu izler gizleneceklerdir.

Kalıcılık; yaşa, genetik faktörlere, yapılan yönteme ve kullanılan ürünlerin kalitesine bağlı olarak değişmektedir. Kaş kaldırma estetiği hastaları uzun süreler tatmin etmektedir ancak unutulmamalıdır ki yer çekimi ve yaşlanma devam etmektedir dolayısıyla çok uzun yıllar kaşların aynı pozisyonda kalmasını beklemek gerçekçi olmayacaktır. İlerleyen yıllarda tekrar edilmesi gerekebilir.

Badem göz estetiği nedir ve nasıl yapılır?

Normal göz çevresi anatomisinde “dış kantus” denilen gözün dış kenarı, “iç kantus” denilen gözün iç kenarından 1-2 mm daha yukarıda yerleşmelidir. Genetik/yapısal olarak ya da yaş almayla birlikte dış kenar daha aşağı yerleşmişse kişide daha yaşlı ve yorgun bir bakışa sahip olur. Badem göz (çekik göz) estetiği orta yaşlarda göz çevresindeki uygulanabilen diğer işlemlerle kombine edilerek daha genç bir bakış elde etmek için, genç yaşlarda ise daha canlı, daha iri ve çekici bakışlar elde etmek için tercih edilir.

Badem göz estetiği cerrahi yöntemle ya da ip askı yöntemiyle yapılabilir. Cerrahi yönteme “kantopeksi” adı verilmektedir. Üst göz kapağının kenarından yapılan küçük bir kesiyle gerçekleştirilir. Bu kesi yardımıyla göz kapaklarının dış kısmındaki “lateral kantal tendon”a ulaşılır ve bu yapı daha yukarıda ve dışarıda bir noktaya dikilerek sabitlenir. Dolayısıyla göz kenarına çekik bir görüntü verilir. İp askı yönteminde ise herhangi bir kesi yapılmaz. Gözün dış kenarı uygun yöntemle askılanarak mevcut yerinden daha yukarıda ve dışarıda bir pozisyonda konumlandırılır.

Bu işlemler lokal anestezi altında, sedasyonla ya da genel anestezi altında yapılabilir ve ortalama 30 dakika sürmektedir. İşlemler bittiğinde yeni pozisyonu sabitlemek için özel bantlar (stripler) yerleştirilir. İşlem sonrası hastanede kalmanız gerekmez, taburcu olunabilir. 2 gün sonra bantların üzerinden duş alınıp, sosyal hayata dönülebilir. Ağrı beklenen bir durum değildir. Göz kenarına yerleştirilen bantlar 1 hafta sonra çıkartılır.

Badem göz estetiği kalıcı bir işlem olarak düşünülebilir ancak kalıcılık; yaşa, genetik faktörlere, yapılan yönteme ve kullanılan ürünlerin kalitesine bağlı olarak değişmektedir. Badem göz estetiği hastaları uzun süreler tatmin etmektedir ancak unutulmamalıdır ki yer çekimi ve yaşlanma devam etmektedir dolayısıyla çok uzun yıllar göz kenarlarının aynı pozisyonda kalmasını beklemek gerçekçi olmayacaktır. İlerleyen yıllarda tekrar edilmesi gerekebilir.

Özet 

Göz çevresi estetiği uygulamaları; uygun bir planlama, doğru teknik seçimi ve iyi bir hasta-doktor iletişimiyle beraber iyileşme süresinin ve sosyal hayata dönüşün hızlı olduğu, kişiyi daha genç, sağlıklı ve daha estetik bir görünüme kavuşturan, mutluluk oranları yüksek cerrahi işlemlerdir. Ancak bu işlemler “basit” olarak değerlendirilmemeli, bu işlemlerin birer ameliyat olduğu unutulmamalı ve doktorun tavsiyelerine uyulmalıdır. Referanslar bölümünde konuyla ilgili olan makalelere göz atabilirsiniz. Saygılarımla.

Kaynaklar