Meme dikleştirme (Mastopeksi) ameliyatı nedir?

Memede hacim değişikliği olmaksızın ya da çok az meme dokusu çıkartılarak, zaman içinde deforme olan ve sarkan meme yapısına dik bir form kazandırılmasını sağlayan ameliyattır. Tıp dilinde meme dikleştirme operasyonuna “Mastopeksi” adı verilir.

Mastopexy and Mastopexy - Augmentation

Meme neden sarkar?

Yerçekimi ve ilerleyen yaşla beraber memeyi tutan ligamentöz yapıların zayıflaması, aşırı kilo alıp verme, hamilelik ve emzirme süreçleri sonunda destekleyici yapıların zayıflaması, sarkık ve içi boşalmış meme yapısını oluşturur. Bu görünümün oluşmasında ciltteki elastikiyet kaybı ve meme başı pozisyonunun aşağı doğru yer değiştirmesi önemlidir. Elastikiyet kaybıyla, meme dokusunda meydana gelen atrofiyle ve meme başının pozisyon değişikliğiyle ortaya çıkan meme görünümü ancak kişiye özel planlama yapılarak gerçekleştirilen meme dikleştirme ameliyatıyla düzeltilir.

Meme estetiğinde meme dikleştirme ameliyatı tek başına yeterli midir? Meme hacmini büyütmek ya da küçültmek gerekir mi?

Bu kararda memenin mevcut hacmi oldukça önemlidir. Klasik meme dikleştirme ameliyatında meme hacmi çok bariz değişmez ancak daha yukarı alındığı ve bir miktar cilt ve meme dokusu çıkarılabildiği için dikleştirilmiş memeler normalden biraz daha küçük hacimde görünür. Eğer meme dokusunun büyüklüğü yeterli ise tek başına yapılan “mastopeksi” işlemi yeterlidir. Hamilelik ve emzirme sonrası gibi hacim kaybına uğramış memelerde, üst kısım dolgunluğu gereken kadınlarda ve dikliğin yanında daha dolgun bir meme yapısı da isteyen hastalarda, meme dikleştirme ameliyatında silikon protezler de konularak meme büyütme de sağlanabilir (Bakınız Meme Büyütme Bölümü). Tıp dilinde bu ameliyat kombinasyonuna “Augmentasyon Mastopeksi” denir. Silikon implant yerleştirilmesinin yanında, memenin üst kısmına ve dekolte bölgesine yapılacak olan yağ enjeksiyonları da bu bölgenin hacmini bir miktar arttıracaktır (Bakınız Yağ Enjeksiyonu (Yağ Dolgusu) Uygulamaları Bölümü). Eğer meme dokusu, sarkık olmanın yanında aynı zamanda da büyükse klasik meme dikleştirme yöntemlerinden meme küçültme yöntemlerine geçiş yapılarak dikleştirilen meme dokusunun küçültülmesi de sağlanabilir (Bakınız Meme Küçültme Bölümü).

Meme dikleştirme ameliyatı öncesinde nelere dikkat edilir?

Meme hacmi, meme başının şekil/ genişlik /pozisyonu, cilt elastikiyeti ve cilt kalitesi mastopeksi planının yapılmasında oldukça önemlidir. Bunun yanında; ailedeki meme kanseri öyküsü, geçirilmiş meme hastalıkları, diğer ek hastalıklar, gebelikler ve emzirme öyküsü, gelecekte yeni çocuk sahibi olma planları değerlendirilir. Ameliyat öncesi rutin bir görüntüleme işlemi yapılır (Ultrason/ Mamografi). Meme başının meme altı kıvrımı çizgisine göre pozisyonunu değerlendirilir ve meme sarkıklığının derecesi belirlenir (Regnault sınıflaması).

Meme dikleştirme ameliyatı nasıl yapılır?

Bu ameliyat genel anestezi altında yapılır ve yaklaşık 2-2,5 saat sürer. Meme dokusu uygun yöntemlere toraks (göğüs duvarı) üzerinde daha yukarıya yani dik bir konuma çıkartılır, memenin üst ve iç kısmı dolgunlaştırılır. Genişlemiş ve şekli bozulmuş olan meme başı olması gereken yere taşınır ve küçültülür. Sarkan fazla cilt dokusu çıkartılır. İçi boşalmış meme yapısının olduğu durumlarda meme hacminde artış planlanıyorsa uygun plana silikon implantlar yerleştirilir ya da yağ enjeksiyonu yapılır. Meme dokusunda hacim azalması planlanıyor ise ameliyata meme küçültme teknikleri eklenir.

 

Meme dikleştirme ameliyatı sonrası dönem nasıldır?

Ameliyat bitiminde hastaya özel medikal sütyen giydirilir. Bu sütyenin amacı memeleri yeni pozisyonlarında tutmak, ödemi ve ağrıyı azaltmaktır. Operasyon sonrası 4-6 hafta boyunca bu medikal sütyenin giyilmesi önerilir. Genellikle bir gün hastanede yatış sonrası ertesi gün taburcu olabilirsiniz. Meme dikleştirme ameliyatlarında dren kullanmıyorum dolayısıyla dren alınmasıyla uğraşmıyoruz. Operasyon sonrası erken dönemde minimum ağrı beklenen bir durumdur. Eğer silikon implant yerleştirilmişse ağrı biraz daha fazla olabilir ancak bunların hepsi ağrı kesiciye cevap veren ağrılardır. İşlem sonrası 3.günde duş alabilirsiniz. 1. haftanın sonunda kol hareketlerindeki kısıtlılık azalır ve normal günlük hayata dönüş beklenir. 3 hafta sonunda hafif egzersizlere, genellikle 6 hafta sonunda ise tüm egzersizlere başlanabilir. Operasyon sonrası normalden daha yukarıda ve dolgun duran memeler 3.hafta itibariyle normal pozisyonuna iner, bu noktada ödem de minimal düzeye inmiş olur. Ancak meme dokuları tam şeklini 3-6 ay arasında alırlar. Eriyebilen dikişler kullanıldığı için ameliyat sonrası dikiş alınması gerekmemektedir.

 

Meme dikleştirme ameliyatından beklenti ne olmalıdır? %100 simetri mümkün müdür? Meme tekrar sarkar mı?

Unutulmamalıdır ki yaş alma süreci ve yer çekimi devam etmektedir. İlerleyen yıllarda meme dokularında bir miktar sarkma beklenen bir durumdur ancak ameliyat öncesindeki haline geri dönme mümkün değildir. Ayrıca çok sık kilo alıp verme, hamilelik, emzirme gibi durumlar da yeniden sarkmaya yol açabilir. Dolayısıyla bu ameliyat için en uygun adaylar, ideal kilosuna ulaşmış ve gelecekte hamilelik planı olmayan kadınlardır. 

%100 simetri beklenmemelidir. Çünkü ameliyat öncesinde de herkesin her iki memesi arasında belirli oranlarda asimetri mevcuttur. Bunun yanında göğüs kafesinin ve göğüs duvarının yapısı da asimetrik olabilir. Ameliyat öncesi var olan göğüs duvarı asimetrileri meme dikleştirme ameliyatından sonra da düzelmeyecektir. Meme ameliyatlarında mevcut asimetrileri düzeltmek için gereken en uygun yöntemleri kullanmakla beraber, her iki taraf karşılaştırıldığında göze batan belirgin bir farklılık olmadığı sürece bu asimetrinin oldukça normal ve doğal olduğu unutulmamalıdır.

 

Meme dikleştirme ameliyatı sonrası iz kalır mı?

Meme dikleştirme ameliyatında iz meme başı çevresinde, meme başından aşağı doğru uzanan dikey şekilde ve bazen gerekli görüldüğü durumlarda bir miktar da meme altı kıvrımında olacak şekildedir. Bu izler hiçbir zaman tamamen kaybolmaz ancak belirli bir zaman sonra bu izlerin belirginliği ve görünürlüğü oldukça azalacaktır. Bu durumun istisnası hipertrofik skar ve keloid gibi yara iyileşme bozukluklarıdır. O durumlarla karşılaşıldığında ilgili tedavilere yönelinir (Bakınız Yara İzi Tedavisi Bölümü). Sonuç olarak, meme dikleştirme ameliyatında oluşacak izler tekniğe ve mevcut büyüklüğe bağlıdır. Bahsedilen tüm faktörler göz önüne alınarak en uygun ve en az iz bırakacak yöntem seçilir. Burada çok hassas bir nokta bulunmaktadır. İz miktarını azaltmak için istenilen meme şeklinden ve hacminden taviz vermek de mantıklı değildir. Unutulmamalıdır ki ameliyat sonrası dik memelerin verdiği mutluluk hissi genellikle bu izlerin görünürlüğünden daha baskın hale gelmektedir. Dolayısıyla doğru bir hasta-doktor iletişimi oldukça önemlidir.

 

Meme dikleştirme ameliyatının komplikasyonları nelerdir?

Operasyon sonrası minimal ağrı genellikle en sık karşılaşılan problemdir. Süreç genellikle sorunsuz geçer. Bu ameliyatta, korkulduğu gibi süt verememe riski yüksek değildir. Meme küçültme yapılırsa bu oran az bir miktar yükselmektedir (Bakınız Meme Küçültme Bölümü). Meme dikleştirme ameliyatı ya da bu ameliyatla birlikte büyütme amacıyla kullanılan silikon implantlar meme kanseri riskini arttırmaz (Bakınız Meme Büyütme Bölümü). Ameliyat sonrası meme başında geçici his kayıpları oluşabilir ancak bu durum da kalıcı değildir. Karşılaşılabilen diğer bir durum yara iyileşme problemleridir. Özellikle sigara içen bireylerde karşılaşılan bu durumda lokal yara bakımı genellikle yeterli olmaktadır ancak en güzel sonuçların sigara içmeyen bireylerde alınacağı gerçeği unutulmamalıdır. 

Özet

Meme dikleştirme ameliyatı; zaman içinde deforme olmuş ve sarkmış memeleri daha dik bir hale getirip memelere daha estetik bir görünüm kazandıran, oldukça etkili ve hasta memnuniyeti yüksek operasyonlardandır. Operasyon sonrası karşılaşılan minimal ağrı genellikle en büyük problem olmaktadır. -Her ne kadar görünürlüğü zamanla azalsa da-, izlerin kalıcı olduğu, %100 simetri beklemenin doğru olmadığı ve meme dikleştirme işleminin yarı-kalıcı bir prosedür olduğu yani dik meme formunun çok uzun yıllar korunamayacağı unutulmamalıdır. Saygılarımla.

Kaynaklar