Giriş

Bu bölümde saç dökülmesinin nedenlerinden, kendi pratiğimde kullandığım güncel tedavi metotlarından ve kullandığım tedavi yöntemlerinin etki mekanizmalarından bahsedeceğim. Yazının sonunda referans aldığım makaleleri inceleyebilirsiniz. 

 

Saç dökülmesi sebepleri nelerdir?

Saç dökülmesi; genetik/yapısal sebeplere, metabolik/hormonal bozukluklara, strese, kullanılan ilaçlara, beslenme bozukluklarına ve sistemik rahatsızlıklara bağlı olabilir.

 

Saç dökülmesinin tedavisinde kullanılan yöntemler nelerdir?

Kendi pratiğimde saç dökülmesinin tedavisinde PRP’yi, mezoterapileri, kök hücre tedavilerini veya bunların kombinasyonlarını kullanmaktayım.

 

Saç dökülmesinde kullanılan PRP tedavisi nedir?

 

PRP, “Platelet Rich Plasma” kelimelerinin baş harflerinin kısaltması olup “trombositten zengin plazma” anlamına gelmektedir. Trombosit hücreleri kanın pıhtılaşmasında önemli hücreler olup IGF, TGF-B, VEGF gibi birçok önemli büyüme faktörü salgılar. PRP uygulamasında da bu büyüme faktörlerinin elde edilmesi ve saç dökülmesinin engellenmesi amaçlanır.

 

Saç dökülmesinde kullanılan “saç mezoterapisi” nedir?

 

Mezoterapi kelimesi, “mezo” ve “terapi” kelimelerinin birleşiminden meydana gelir. Saç mezoterapisi, saçlı derinin orta katmanına (“mezo”derm) küçük iğneler yardımıyla hyaluronik asit, vitaminler (B5, B6, B7(Biotin), Niasin, B12…) ve aminoasitlerin (arjinin, sistein, glutamin…) kombinasyonunun enjeksiyonudur.

 

Saç dökülmesi tedavisinde PRP ve mezoterapi ajanları nasıl etki eder?

PRP ve mezoterapi ajanları; hücre onarımını, hücre çoğalmasını, kollajen yapımını, yeni kan damarı yapımını (anjiyogenez) ve dermal kalınlaşmayı arttırır. Bu etkileri sayesinde saç dökülmesini azalır, mevcut saçların kalınlığı ve parlaklığı artar, saç kökleri güçlenir, zarar görmüş saçlar onarılır, damar dolaşımı yani saçın beslenmesi artar.

 

PRP ve mezoterapi nasıl uygulanır?

Bu işlem için ameliyathane şartlarına gerek yoktur. Sterilite prensiplerinin dikkat edildiği ofis/muayenehane şartlarında kolaylıkla yapılabilen güvenli uygulamalardandır. Öncelikle PRP hazırlanır. Bu işlemi tahlil için basit bir kan verme işlemi gibi düşünebilirsiniz. Özel tüplere alınan kanınız santrifüj işlemine tabi tutulur. Bu işlemde santrifüj cihazına yerleştirilen kanınızı taşıyan tüp çok hızlı devirlerde çevrilir ve kan farklı segmentlere ayrılır. Büyüme faktörlerinden zengin olan kısım alınır ve enjeksiyona hazır hale getirilir. Daha sonra elde edilen PRP ihtiyaç duyulan mezoterapi ajanlarıyla karıştırılır. Bu karışım oldukça ince uçlu iğnelerle saçlardaki hedef bölgelere enjekte edilir. PRP’nin hazırlanması yaklaşık 15 dakika, PRP ve mezoterapinin enjeksiyonu da yaklaşık 10 dakika sürer.

 

PRP ve mezoterapi tedavileri kök hücre tedavileri midir?

Cevap hayır.  PRP’de büyüme faktörleri, mezoterapi ajanlarında ise hyaluronik asit, vitaminler ve aminoasitler gibi ajanlar bulunur. Bunlar kök hücreler değildir. 

 

Saç dökülmesinde kullanılan “Kök Hücre Tedavisi” nedir?

“Kök hücre” kendisini yenileme gücüne sahip olması dolayısıyla doku rejenerasyonunda kullanılan, onarım hücreleri gibi birçok hücreye dönüşme potansiyeline sahip hücrelere denir. Kök hücreler plasenta, göbek kordunu kanı, kemik iliği ve yağ dokusunda bulunur. Elde edilme kolaylığı ve bolluğu sebebiyle kök hücre kaynağı olarak yağ dokusunu tercih ediyoruz. Yağ dokusundan elde edilen kök hücreler; kollajen, -elastin gibi önemli proteinleri üretip, mevcut bölgeye olan kan akımını ve o bölgenin beslenmesini arttırdığı için, dermisi kalınlaştırdığı ve melanojenik aktiviteyi azalttığı için saç dökülmesinin tedavisinde, cilt gençleştirmede, cilt rejuvenasyonunda, göz altı morluklarında, kötü yara iyileşmesinde, kötü izlerde ve sivilce izlerinde, hiperpigmentasyon tedavisinde kullanılıyor (Bakınız Kök Hücre (SVF) Tedavisi Bölümü).

 

Kök hücre tedavisi saç dökülmesine nasıl etki eder?

Yağ dokudan elde edilmiş kök hücreler saç gelişimini arttırır, saç gelişimi için önemli olan anajen fazı uyarır, androjen ve serbest oksijen radikallerinin hücresel hasarını azaltır. Saç yoğunluğu ve yeni çıkan saç miktarı artar.

 

Yağ dokusundaki kök hücreler hangi bölgeden elde edilir?

Kendi vücudunuzdaki yağ dokularından yani karın bölgesinden, uyluk dış kısmından, uyluk içinden, bel bölgesinden veya diz içinden elde edilebilir.  Alınan yağ dokusu santrifüj, emülsifikasyon, filtrasyon, fraksinasyon gibi bazı işlemlere tabi tutulur. Bu işlemler sonrasında, onarım ve kök hücreleri bulunduran bu yapıya “Stromal Vasküler Fraksiyon(tSVF)” denir.  

 

“Kök Hücre Tedavisi” nasıl yapılır?

Yağ alınacak bölge lokal olarak uyuşturulur. Milimetrik kesiyle yağ alınacak bölgeye girilir ve kanüller yardımıyla ihtiyaç kadar yağ dokusu alınır. Alınan yağ dokusu santrifüj, emülsifikasyon, filtrasyon, fraksinasyon işlemlerine tabi tutulur. Bu işlemlerden sonra elde edilen yapı yani “kök hücrelerden zenginleştirilmiş tSVF” hedef bölgeye enjekte edilir. Günübirlik bir işlemdir ve işlem sonrasında evinize gidebilirsiniz. Yağ alınan bölgede 2-3 gün kadar sürebilen küçük morluklarınız ve ağrı kesicilere cevap veren minimal ağrılarınız dışında bir sorun beklenmez. Hazırlanan tüm hücreler kendi hücrelerinizdir, dolayısıyla alerji ya da anaflaksi riski yoktur.

 

Kök hücre tedavisi etkisini ne zaman göstermeye başlar?

Saç üzerine etkisi 1.ayın sonunda hissedilir hale gelir ancak maksimum etkiye 6.-8.ayda ulaşılır.

 

PRP/ mezoterapi tedavisi mi daha iyi yoksa kök hücre tedavisi mi, bu tedaviler kombine edilebilir mi?

Bu çalışmalara yıllarını vermiş ve benim de yanında çalışma fırsatı bulduğum Jeroen Stevens, M.D., Ph.D. bu konuyu şu şekilde anlatıyor. Yara iyileşmesinin fizyolojisini ve vücudumuzdaki yaraları onaran sistemi incelediğimizde 2 elementin oldukça önemli olduğunu görüyoruz. Bunlardan birincisi, onarım hücrelerine talimat verecek sinyal yolakları ve büyüme faktörleri. Diğeri ise asıl işi yapan “onarım hücreleri’”. Biz 1.elementi yani büyüme faktörlerini PRP’den 2.elementi yani onarım hücrelerini tSVF’den yani kendi yağ dokunuzdan elde ediyoruz. Bunların tek başına ya da ayrı ayrı uygulanması yerine karıştırılarak uygun miktarda mezoterapi ajanlarıyla kombinasyonuyla beraber hedef bölgeye uygulanmasının çok daha etkili olduğu yapılan çalışmalarla gösterilmiş.

 

Saç dökülmesi tedavisi tek seans mı yoksa tekrarlayan seanslar gerektiriyor mu?

Kalıcı etki ve sonuç için; eğer kök hücre tedavisiyle beraber PRP ve mezoterapi kombinasyonu yapılmışsa genellikle tek seans yeterli oluyor. Ama kök hücre tedavisi olmadan yapılan PRP/mezoterapi tedavisinde istenen etki için 2 hafta aralıklarla 4-6 seans gerekli.

 

Saç dökülmesi tedavilerinin sonuçlarını etkileyen faktörler nelerdir?

Uygulamaların etkisi ve kalıcılık süresi kullanılan ajanlara, yapılan kombinasyonlara, saçlardaki hasarın miktarına ve kişiye bağlı faktörlere göre değişmektedir. Yaş, metabolik/hormonal bozukluklar, sigara kullanımı, sistemik rahatsızlıklar, genetik/ yapısal sebepler, beslenme bu değişken faktörlerden bazılarıdır. Dolayısıyla bu uygulamayı başka uygulamalarla, kendinizi ise başka kişilerle karşılaştırmamanız önerilir.

Özet

Yara iyileşmesinin fizyolojisini ve vücudumuzdaki yaraları onaran sistemi incelediğimizde, kök hücre tedavisiyle kombine edilmiş PRP ve mezoterapi uygulamasının saç dökülmesinin tedavisinde oldukça etkili olduğunu düşünüyorum (Bakınız Kök Hücre (SVF) Tedavisi Bölümü). Literatür incelendiğinde yapılan çalışmalar da bunu destekler nitelikte. Kök hücre tedavisi &PRP &mezoterapi kombinasyonu genellikle tek seans yapılan bir uygulama. Ancak ameliyat şartları istemeyen, ofis şartlarında çözüm arayan, seans aralıklarına ve sayılarına uyan hastalar için kök hücre tedavisi olmadan yapılan PRP/mezoterapi uygulamaları da saç dökülmesinin tedavisinde etkilidir (Bakınız Saç Dökülmesi için PRP ve Mezoterapi Bölümü). Referanslar bölümünde konuyla ilgili olan makalelere göz atabilirsiniz. Saygılarımla.

Kaynaklar