• 0

Sanatçının perspektifinden estetik tabularını yıkan natüralist yaklaşım ile fonksiyonelliğin ahenkle yansımasını görmekteyiz.